Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 188-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

  «11» ՄԱՅԻՍԻ 2018 Թ.                                                       ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1917-Ն որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 12-րդ կետի «դ» ենթակետը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ`

 

  1. Հաստատել Անչափահասների արդարադատության խորհրդի աշխատակարգը՝ համաձայն Հավելվածի:

 

         Պաշտոնակատար՝  

                                                                                         ԴԱՎԻԹ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ